SHOTOKAI KARATE BUDO - Entrenamientos Especiales II (Shochu Geiko)

 
Gohon Kumite 95
Gohon Kumite 91
Grupo 96
Juegos 96
Grupo 91
Kihon 94
Kibadachi
Kihon 1994
Kata Okomi
Kihon 95
Ten no Kata 96
Grupo 95
 
Volver al Indice general Imágenes Shotokai
Volver al Indice Enciclopedia Shotokai


Shotokai Karate Budo's Encyclopedia of Karate-do and Japanese Martial Arts
http://www.shotokai.cl
© 1997. All rights reserved, unless otherwise stated.
Reproduction permission contact: shotokai@pmuc.udec.cl
Concepción Chile.